6 november 2023 - Nieuws

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

De gemeente Maastricht vindt dat alle inwoners recht hebben om te kunnen sporten en creatief bezig te kunnen zijn.

Denk aan zwemmen, muziek maken, voetballen, dansen en schilderen. Dit draagt bij aan een gezonder en gelukkiger leven.

Helaas heeft niet iedereen hier de financiële middelen voor. Daarom bieden wij als gemeente het Volwassenenfonds Sport & Cultuur aan. Uit dat fonds wordt een deel van een sportlidmaatschap of spullen om te kunnen sporten betaald. Dit om sport voor iedereen toegankelijk te maken. 

Kijk voor meer informatie of om een aanvraag te doen op: https://www.gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/volwassenenfonds-spor…