30 juni 2023 - Kids

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg helpt

Lukt het niet meer om de contributie of het lidmaatschap te betalen vanwege financiële problemen? Vraag dan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg om hulp.

Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest dat de toename van armoede ten koste gaat van sport en cultuur voor kinderen. Financiële problemen dreigen bij steeds meer gezinnen. We begrijpen dat mensen de hand op de knip moeten houden. Met financiële hulp kunnen we echter voorkomen dat kinderen na de zomervakantie niet meer deelnemen aan sport en cultuur. Daarom lanceert het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook dit jaar weer de campagne Kies een club. Belangrijk om ouders/verzorgers te laten weten dat het Jeugdfonds kan helpen zodat het kind lid kan blijven (of worden) van een club.

Voor élk kind
Sport en cultuur verrijkt het leven van elk kind. Bij een club maken kinderen nieuwe vrienden, leren ze rekening te houden met elkaar, krijgen en vergroten ze hun zelfvertrouwen en vergeten ze even hun zorgen. Dat gunnen we alle kinderen. 

Hulp vragen
Kun je het lidmaatschap of de contributie niet (meer) betalen? Vraag dan hulp aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar www.kieseenclub.nl en dien meteen een aanvraag in zodat jouw kind lid kan blijven of worden. Want meedoen is belangrijk!

Vragen?
Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg, per e-mail via limburg [at] jeugdfondssportencultuur.nl (limburg[at]jeugdfondssportencultuur[dot]nl) of telefonisch via 06 50 90 45 04.